• Beste leden,

  Op woensdag 13 oktober 2021 vindt om 20:00 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. 

  Op de agenda staan in ieder geval de volgende punten:

  • Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
  • Benoeming nieuwe bestuursleden
  • Jaarverslag bestuur 2020/2021
  • Financieel verslag 2020/2021
  • Kascommissie 2020/2021
  • Begroting 2021/2022
  • Vaststellen van het proces dat zal leiden tot de aanschaf van nieuwe kleding

  Graag zien wij jullie op de ALV!

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur DEV Doorn