• Accommodatie sportpark Tuilland tijdelijk in gebruik als externe locatie huisartsenpraktijk

   

  De afgelopen dagen heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Sportclubs dienen vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april hun deuren te sluiten. Deze nieuwe maatregelen betekenen dat het amateurvoetbal (veld en zaalvoetbal) in ieder geval tot en met 6 april niet door zal gaan, en tevens dat alle amateurverenigingen geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten kunnen organiseren.

  Deze beslissing is bedoeld om de verdere verspreiding van coronavirus zoveel mogelijk in te dammen.

   

  Wel hebben we als bestuur, evenals Stichting Tuilland en haar huurders DEV Doorn en de SKDD (Sport BSO) begin deze week het verzoek ontvangen van de crisiscoördinator Huisartsen Heuvelrug om onze accommodatie tijdelijk te mogen gebruiken als externe locatie van de huisartsenpraktijk.

  In deze fase van de verspreiding van het corona virus (COVID19) is het van belang om ouderen en bewoners met een kwetsbare gezondheid uit onze gemeente (Heuvelrug) zoveel mogelijk te beschermen. Een belangrijke maatregel in de huisartsenpraktijk is om patiënten met luchtwegklachten van de patiënten zonder luchtwegklachten te scheiden. Niet elke huisartsenpraktijk heeft voldoende fysieke ruimte om hier volgens de standaarden en adviezen invulling aan te geven. Zeker als we een toename van het aantal bewoners met luchtwegklachten verwachten. Vandaar het verzoek aan ons.

  In onderling overleg is besloten snel te handelen en onze medewerking te verlenen. Dit betekent concreet dat de locatie vanaf donderdag 19 maart tijdelijk een andere bestemming heeft. Later volgt meer informatie over het hervatten van de primaire activiteiten van DEV Doorn.

  Het bestuur van DEV Doorn