• Woensdagavond 10 mei heeft de extra Algemene Ledenvergadering plaats gevonden bij DEV Doorn over o.a. de contributie voor het nieuwe seizoen. 

  Aanvang: 20.00 uur

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Opening en mededelingen
  2. Benoeming nieuwe bestuursleden
  3. Vaststellen notulen ALV 18 oktober 2022 
  4. Contributievoorstel 2023/2024 
  5. Rondvraag