• DEV Doorn wil zijn trainers extra houvast bieden bij het geven van de trainingen. Dit met een beleidsplan wat de rode draad moet zijn binnen de vereniging zodat er een uniforme wijze ontstaat in het opleiden en begeleiden van spelers maar ook trainers.

  Men heeft de totale jeugd in 3 groepen verdeeld met ieder hun eigen technisch coördinator. Men maakt gebruik van speelprincipes bij elke leeftijdgroep en verder heeft men oog voor de voetbaltechnische ontwikkeling en het breed motorisch opleiden van de jeugd.

  Deze zaken dienen verwerkt te worden in de trainingen. Het programma staat per leeftijdsgroep vermeld en is te vinden onder de tab 'Trainers' en dan 'Oefenstof'.

   

  Leeftijdsgroepen:

  Onderbouw Mark Sluis Minivrienden / CL / JO8 / JO9
  Middenbouw Jos van Maurik JO10 / JO11 / JO12
  Bovenbouw Melvin Steenbeek JO13 t/m JO19 / MO14 t/m MO16

   

  Train de Trainer

  De invulling voor de Train de Trainer voor het seizoen 2023-2024 wordt nog bekend gemaakt. Dit zijn vooral de algemene zaken die aan bod zullen komen. Het is de bedoeling dat tijdens de trainingen zelf de trainers ondersteund worden. Door een vast trainingsprogramma hebben we meer oog voor de trainers dan bezig te zijn met oefenstof aan de man te brengen. Op deze manier willen we een eenduidige manier van opleiden aanbieden zodat niet alleen de spelers beter worden maar ook de trainers! 

  Periodes

  Het seizoen is in een aantal periodes verdeeld. In deze bepaalde periode wordt er extra aandacht gegeven aan een bepaald item.

  Hiervoor is het seizoen in een aantal periodes onder verdeeld. Onder de desbetreffende leeftijdsgroep (Onder-, Midden-, Bovenbouw) is daar meer informatie over te vinden.

  Periode 01 14-08-23 24-09-23
  Periode 02 25-09-23 05-11-23
  Periode 03 06-01-23 24-12-23
  Periode 04 01-01-24 11-02-24
  Periode 05 12-02-24 24-03-24
  Periode 06 25-04-24 05-06-24

   

  Invulling trainingen

  Bij de diverse onderdelen staan de oefeningen uitgewerkt in een training. Moet men deze dan letterlijk geven? Het antwoord hierop is: "Nee". De oefenstof die beschreven staat is wel leidend maar wij als technisch hart van DEV Doorn zouden het juist ook leuk vinden dat de trainers creatief met de onderdelen om gaan en zo hun eigen 'sausje' hier aan gaan toevoegen. Vooral tijdens de warming up is hier voldoende ruimte.

   

  De Olympische Spelen

  Als Technische Commissie zijn wij altijd wel voor een mooie nieuwe uitdaging te vinden. Daarom hebben we de jaarlijksche Olympische Spelen toegevoegd aan ons trainingsprogramma. Bedoeld als meetmoment in het seizoen maar ook vooral als een extra interne competie binnen DEV Doorn waar plezier centraal staat. 

   

  Meer info?

   

   

   

   

   

  Vragen en/of opmerkingen?

  Schroom je niet. Een van de Technisch Coördinatoren is je altijd bereid om te helpen.