• DEV Doorn wil zijn trainers extra houvast bieden bij het geven van de trainingen. Dit met een beleidsplan wat de rode draad moet zijn binnen de vereniging zodat er een uniforme wijze ontstaat in het opleiden en begeleiden van spelers.

   Men heeft de totale jeugd in 3 groepen verdeeld met ieder hun eigen technisch coördinator. Men maakt gebruik van speelprincipes bij elke leeftijdgroep en verder heeft men oog voor de voetbaltechnische ontwikkeling en het breed motorisch opleiden van de jeugd.

   Deze zaken dienen verwerkt te worden in de trainingen. Een aantal voorbeelden zijn uitgewerkt onder de tab 'oefenstof'. Per leeftijdsgroep staan een aantal voorbeelden aangegeven als inspiratie voor de trainers.

    

   Leeftijdsgroepen:

   - Onderbouw Minivrienden t/m JO10         coödinator : Mark Sluis

   - Middenbouw JO11 en JO12                    coördinator : Jos van Maurik

   - Bovenbouw JO13 t/m JO19                    coördinator : Michel van Aken

    

   Train de Trainer

   Als extra ondersteuning naar de trainers worden er Train de Trainer avonden georganiseerd. Dit om een aantal zaken mee te geven aan de trainers hoe DEV Doorn denkt in het opleiden van hun spelers maar ook trainers. Hierbij de agenda (o.v.b.):

   Train de Trainer #1          30 november 2022          Onder- en Middenbouw                Organisatie & Beïnvloeding

   Train de Trainer #2          02 december 2022          Onder- en Middenbouw                Breed Motorisch Ontwikkelen en 4 tegen 4

   Train de Trainer #3          03 februari 2023             Onder- en Middenbouw                Techniek

   Train de Trainer #4          24 maart 2023                Onder- en Middenbouw                Positieve wedstrijdcoaching

   Train de Trainer #5          23 juni 2023                   Onder- Midden- en Bovenbouw     Afsluiting Seizoen

    

   Periodes

   Het seizoen is in een aantal periodes verdeeld. In deze bepaalde periode wordt er extra aandacht gegeven aan een bepaald item.

   Hieronder zijn de desbetreffende periodes terug te vinden.

   01 - 15-09-2022 / 03-10-2022 - Snuffelperiode

   02 - 03-10-2022 / 13-11-2022 - Verdedigen

   03 - 13-11-2022 / 08-01-2023 - Aanvallen

   04 - 08-01-2023 / 19-02-2023 - Dribbelen en richtingsverandering

   05 - 20-02-2023 / 09-04-2023 - Passen en Trappen

   06 - 10-04-2023 / 04-06-2023 - Naar behoefte

   07 - 05-06-2023 / 09-07-2023 - Naar behoefte