• Contributie

   Contributie

   Als lid van DEV Doorn ben je contributie verschuldigd. De hoogte hiervan wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het innen van de contributie vindt plaats aan het begin van elk nieuw seizoen in de maand september. Zie voor meer details ons verenigingsreglement.

   Mocht je onverhoopt niet in staat zijn om tijdig te betalen dan kun je een verzoek tot een betalingsregeling indienen via penningmeester@devdoorn.nl. Je aanvraag wordt uiteraard met de grootst mogelijke discretie behandeld.

   Uiterlijk 30 oktober van het verenigingsjaar moeten leden hebben betaald. Als je niet op tijd betaalt of voor die tijd geen betalingsregeling hebt getroffen, dan heeft het bestuur het recht om je de toegang tot wedstrijden, trainingen en andere activiteiten van de vereniging te ontzeggen totdat je wel hebt betaald.

   Bij leden die na de inning van september worden ingeschreven, wordt de contributie berekend naar rato van het aantal resterende maanden in het seizoen. Een geheel seizoen is tien maanden, lopend van september t/m juli.

   Opzeggen

   Als je tussen 31 mei en 1 januari opzegt, betaal je alleen de helft van de voor jou geldende contributie (zonder de eventuele korting van de automatische incasso). Als je na 1 januari en voor 31 mei opzegt voor het lopende verenigingsjaar, ben je het volledige bedrag verschuldigd.

   Opzeggen kan alleen met een email naar ledenadministratie@devdoorn.nl. Uw opzegging voor het volgende seizoen moet voor 1 juni van het kalenderjaar worden ontvangen. Opzeggingen doorgegeven aan trainers, coaches of andere (technische) leiding zijn niet geldig en worden niet als opzegging beschouwd.

   Contributies seizoen 2022/2023
    

   Categorie:

    Contributie:

    Korting bij automatische incasso:

    Bondsleden

    205 euro

    10 euro

    Minivrienden*

    110 euro

    10 euro

    Champions League*

    160 euro

    10 euro

   35+/45+/dames/maxi

    85 euro

    10 euro

    * Een trainend lid dat NIET aangemeld is bij de KNVB maar dat wel gebruik maakt van de DEV Doorn-trainingsfaciliteiten.

    
    DEV Doorn en Jeugdfonds Sport & Cultuur
   • DEV Doorn is een samenwerkingsverband aangegaan met Jeugdfonds Sport&Cultuur . Zo prijkt deze naam met ingang van de 2e seizoenshelft 2018-2019 op de shirtjes van het 1e elftal. Daarnaast zijn er gedurende het seizoen diverse acties om de naam en de doelstellingen van dit fonds onder de aandacht te brengen met als doel verdere naamsbekendheid voor Jeugdfonds Sport & Cultuur te werven.
   • Nederland is een rijk land. Toch groeit 1 op de 9 kinderen op in een gezin dat rond moet komen van een minimum inkomen. Is er thuis geen geld voor les? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Je kunt zelf geen aanvraag doen, dat wordt gedaan door een intermediair. De coördinator van het fonds bij jou in de buurt weet waar je een intermediair kunt vinden.  

    Hoe meer mensen het Jeugdfonds Sport & Cultuur kennen, hoe meer kinderen en jongeren kunnen meedoen. DEV Doorn wil verder meewerken aan deze naamsbekendheid.

    Wil je meer weten over hoe Jeugdfonds Sport & Cultuur werkt? Lees dan meer over onze werkwijze.

    Laat kinderen niet aan de zijlijn staan, meedoen is belangrijk