• Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 11 mei is de contributie voor het nieuwe seizoen 2022/2023 vastgesteld. Het zal niemand verbazen dat ook DEV Doorn te maken heeft met stijgende kosten. Daarom is besloten de contributie te verhogen om wel alles te kunnen blijven doen wat we nu ook doen. Kijk voor meer informatie en de nieuwe bedragen op https://www.devdoorn.nl/contributie

     

    Goed om te weten

    Spelers van DEV Doorn die willen stoppen met voetballen bij DEV moeten dit uiterlijk 31 mei 2022 aan ons kenbaar maken via ledenadministratie@devdoorn.nl Op dit moment werkt Michel van Aken in samenspraak met trainers en/of coaches aan de teamindelingen voor het nieuwe seizoen en dan kunnen zij gelijk rekening houden met spelers die niet verder gaan. Zeg ja na 31 mei op, dan ben je verplicht ook voor het nieuwe seizoen (deels) de contributie te betalen zoals vermeld staat in ons verenigingsreglement.