• Het nieuwe vrijwilligersbeleid van DEV Doorn

  DEV Doorn is een vereniging waar de inzet van vrijwilligers cruciaal is. Het is heel simpel, zonder vrijwilligers kan zij niet verder doorgroeien en daarom wordt er aan een ieder gevraagd een bijdrage te leveren aan het kunnen laten functioneren van de vereniging.  

  Als bestuur hebben we nagedacht hoe we kunnen werken aan een structurele oplossing om het gevoelde tekort aan vrijwilligers op te gaan vullen. We zijn gekomen tot een nieuwe aanpak en deze is akkoord bevonden door onze leden op de ALV van 14 oktober 2020. Het komt erop neer dat we naast onze vaste vrijwilligers (met vaste werkzaamheden) gaan werken met vrijwilligerstaken voor iedereen. Het achterliggende doel is om het vrijwilligerswerk eerlijk te verdelen over een bredere basis en het zodoende toekomstbestendig te organiseren. Nieuwe leden (en ouders) maken op het inschrijfformulier al kennis met deze te verrichten taken voor onze club.  

  Om de nieuwe aanpak goed te laten 'landen' binnen onze club starten we met de campagne #DeElfvanDEV. De kern van de nieuwe aanpak is dat elk gezin met een spelend lid, verplicht is om elk jaar 11 uur beschikbaar te zijn voor team-overstijgende vrijwilligerstaken. Uitzondering hierop zijn de gezinnen met iemand die al een vrijwilligersfunctie/rol binnen de club uitoefent. Bij team-overstijgende taken moet je denken aan hulp in het clubgebouw, bij een evenement, klein onderhoud aan de accommodatie, fluiten bij wedstrijden, et cetera.  Met behulp van de DEV Doorn Voetbal.nl-app (groen van kleur) kun je binnenkort je voorkeuren (voor dag en taak) doorgeven en word je vervolgens geautomatiseerd ingepland. 

  Indien je nog niet hebt geregistreerd voor deze gratis handige app op jouw smartphone willen we jullie vragen dat de doen met het email adres dat bekend is bij onze ledenadminstratie.

  Voel jij je wellicht al aangetrokken door de campagne #DeElfvanDEV en wil je meedoen met de testgroep die de club APP gaat uitproberen of wil je zelfs graag beheerder worden van het #DeElfvanDEV” roosterprogramma en de bijbehorende app, laat het ons weten. Als we allemaal en steentje bijdragen, dan houden we samen de club draaiende. We rekenen op jullie hulp. 

  Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of via info@devdoorn.nl. Via onze website zullen we jullie de komende tijd op de hoogte houden van de voortgang.

  Voor nu blijf gezond en we zien elkaar hopelijk weer spoedig,  

  Bestuur DEV Doorn