• Naar honderd jaar

  S.S.S.

  De eerste voetbalvereniging in de voormalige gemeente Doorn was niet DEV Doorn, maar S.S.S. ('Sport Staalt Spieren'). De eerste training was op 21 oktober 1906 bij café-restaurant Flora aan de Oude Rijksstraatweg, waarvan het pand nu al tientallen jaren leegstaat. 

  S.S.S. was geen lang leven beschoren: de vereniging hield al in 1922 op te bestaan. Spelers sloten zich vervolgens aan bij de voetbalvereniging N.I.O ('Na Inspanning Ontspanning') in Driebergen en speelden daarnaast in een Doorn straatvoetbalclubje, ‘Fiks of Niks’.

  Oprichting

  De eerste oprichtingsbijeenkomst van D.E.V. was vier jaar later, op 25 februari 1926. Frans van Dijk, die als jongen bij S.S.S. had gevoetbald, was waarschijnlijk de inspirator. De bijeenkomst bestond uit elf jongelui, waaronder naar N.I.O. vertrokken spelers. De jongelui benaderden diverse oudere mensen om de oprichting te realiseren en met succes: de vereniging D.E.V.O. ('Door Elf Vrienden Opgericht') zag het levenslicht. Er werd een veldje op de heide aan de Austerlitzseweg gevonden om op te voetballen. 

  Gedurende een groot aantal jaren was het tenue geheel zwart. Dat kwam omdat het tenue dan niet vaak gewassen hoefde te worden. Het wassen gaf bij verschillende spelers thuis problemen; voetbal was niet in ieder gezin populair. 

  Tijdens het eerste seizoen, in 1926 dus, bleek dat er al een club met de naam D.E.V.O. bij de toenmalige bond ingeschreven stond. De naam moest dus gewijzigd worden. Het werd simpelweg D.E.V. ('De Elf Vrienden').

  Zonheuvel

  In 1932 werd een nieuw terrein in gebruik genomen. Dit was op ‘De Zonheuvel’ aan de Amersfoortseweg, zo tegenover het huidige conferentiecentrum. De restanten van het voetbalveld vallen nog te ontwaren, inclusief een ondergrondse kleedkamer, al is het wel goed zoeken. 

  In 1939 werd het tenue van D.E.V. wat vrolijker: een rood shirt en zwarte broek. Na de Tweede Wereldoorlog werd de broek wit van kleur. Dit nieuwe tenue zou bijna zeventig jaar standhouden.

  Groei

  Na de Tweede Wereldoorlog groeide de vereniging gestaag. De jeugd verwierf een steeds grotere plaats binnen de vereniging. Degradaties, bestuursproblemen, vrijwilligerstekorten en financiële perikelen stonden de groei niet in de weg, vooral vanwege de nooit aflatende clubliefde. 

  Tuilland

  In 1960 werd het gemeentelijk sportterrein ‘Tuilland’ betrokken en kreeg de vereniging de beschikking over twee velden en een oefenveld. Niet iedereen was blij met de verhuizing van de gezellige Zonheuvel naar het kale Tuilland, maar alles went.

  Nieuwe naam en nieuw tenue

  Op 7 januari 2007 besloot de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, om de naam D.E.V. in DEV Doorn te wijzigen. De aanleiding voor de naamswijziging vormde de wens om de Doornse identiteit in de naam tot uitdrukking te brengen. Bovendien bestond er in het Limburgse Arcen ook een D.E.V. (dat overigens later is omgedoopt in DEV-Arcen).

  De wens van een eigen identiteit leidde kort daarna ook tot een wijziging van het tenue. Op 17 maart 2008 werd, na een lange discussie binnen de vereniging, het tenue, tot dan toe nog steeds bestaande uit een rood shirt en witte broek, vervangen door een rood shirt met een brede witte bies en een rode broek.

  Naar de honderd jaar

  Op 31 augustus 2012 werd op sportpark Tuilland de nieuwe accommodatie, bestaande uit een nieuw clubgebouw en een kunstgrasveld, in gebruik genomen. Daar zal in 2026 het honderdjarige bestaan worden gevierd, waarbij kan worden teruggekeken op een soms roerig, maar tegelijkertijd rijk verleden.