• Michel van Aken winnaar actie toegevoegde waarde hoofd opleiding

  • Begin dit jaar ging de KNVB op zoek naar de toegevoegde waarde van de Hoofd Opleiding (HO). Verenigingen en trainers werden opgeroepen om de mooiste verhalen over hun HO in te zenden, zodat we deze belangrijke rol in het voetbal nog eens goed kunnen uitlichten. Inmiddels zijn de winnaars bekend en onze Michel van Aken is daar één van. Gefeliciteerd en meer dan verdiend!

    Een HO wil trainers verder helpen, de spelers en speelsters met plezier leren voetballen en op beleidsmatig niveau meedenken over het voetbaltechnische beleid. Het was dus hoog tijd om deze belangrijke rol binnen het voetbal meer uit te lichten en inzichtelijk te maken welke toegevoegde waarde er door andere betrokkenen in het voetbal wordt ervaren.

    Uit de inzendingen werd duidelijk hoe zeer de Hoofden Opleiding van toegevoegde waarde zijn voor hun verenigingen. “Hij staat altijd voor je klaar en helpt mij als trainer een betere versie van mezelf te worden”, hoorden we bijvoorbeeld terug. Ook “Hij heeft naast de persoonlijke aandacht voor de kinderen ook aandacht voor de organisatie”, “Hij zorgt voor een veilig werk- en sportklimaat waar iedereen in kan groeien” en “De immense kennis komt naar voren in zijn uitgestippelde beleid en hij weet dit op een positieve en duidelijke manier over te brengen op iedereen; spelers, trainers en ouders”, geven aan hoe waardevol de rol kan zijn.