• We hebben als coördinatoren een matrix gemaakt voor iedereen zodat jullie weten wat het beleid is binnen DEV Doorn m.b.t. de teamindelingen voor volgend seizoen.

  Doel:

  Het doel van deze matrix is het duidelijk maken van de wijze waarop DEV Doorn zijn teams in deelt. Dit voor de coaches, trainers maar ook voor de ouders en spelers. 

  Verantwoordelijkheid:

  De HJO (Hoofd Jeugd Opleiding) is uiteindelijk verantwoordelijk voor de teamindelingen binnen de jeugd van DEV Doorn. Zodra er weer naar de indelingen gekeken wordt deelt hij de matrix voor dat seizoen naar de desbetreffende teams. Dit mede omdat ieder seizoen weer anders is m.b.t. het aantal spelers per leeftijdsgroep. Dit is waar de Trainers/coachess en coördinatoren zich aan dienen te houden. Mocht men hier van af willen wijken kan dit alleen in overleg met de HJO.

  Uitvoering:

  Het totale proces t.a.v. de teamindelingen wordt uitgevoerd door de leeftijdscoördinatoren. Zij treden regelmatig in contact met de HJO over de voortgang van het proces.

  Afwijkingen:

  De HJO kan/mag afwijken van deze matrix als hij daar gegronde redenen voor heeft.

  Matrix:

  De spelers worden aan het eind van het seizoen ingedeeld in de desbetreffende leeftijdsklasse. Dit gebeurd op 3 manieren, afhankelijk van de leeftijdsklasse waar ze in uit gaan komen.

  Leeftijdsklasse JO8 t/m JO10 (6 tegen 6):

  Bij deze leeftijdsgroepen vinden we het vooral belangrijk dat de spelers zich prettig en veilig gaan voelen.  Er wordt een weloverwogen keuze gemaakt waarbij gekeken wordt of de spelers zich wel prettig voelen bij die leeftijdsgroep en -klasse waar zij oorspronkelijk in thuis horen. Men kan hier aanpassingen aan doen, dit kan op voetbaltechnisch gebied zijn maar ook op sociaal emotioneel gebied.  Wanneer het nodig is om in die gevallen dispensatie te verlenen (volgens de geldende regels van de KNVB) of juist een leeftijdsgroep eerder door te stromen liggen hier mogelijkheden. Aan het eind van het seizoen laten we deze spelers het ervaren door mee te trainen met die groepen. Vanuit die ervaringen worden er definitieve teamindelingen gemaakt. Er is niet altijd sprake van dat spelers ieder jaar automatisch een leeftijdsklasse doorschuiven. Ook hier streven we op ‘maatwerk’ ten aan zien op voetbaltechnisch gebied maar ook sociaal emotioneel gebied.

  Leeftijdsklasse JO11 en JO12 (8 tegen 8):

  Omdat er toch verschuivingen plaats moeten gaan vinden (de teamgrootte verandert bij het 8 tegen 8 spelen) wordt er bij deze leeftijdsgroepen al meer gekeken naar niveau en gelijkwaardig niveau. Verder zijn deze teamindelingen ook al gericht op de overstap richting de JO13, vooral bij de JO12. In deze leeftijdsklasse mogen de onderlinge verschillen tussen te teams niet té groot worden maar willen we met het 1ste team ook een bepaald niveau aantikken (hoofdklasse). Dit alleen als dit ook mogelijk is.

  §  Men kijkt naar het aantal in te delen teams per leeftijdsgroep. Ook hier geld weer dat er verschuivingen plaats moeten vinden in verband met de aanpassing in teamgrootte.

  §  Bij 3 of meer teams per leeftijdsgroep geld de regel: men formeert het beste team (lees: niet altijd de beste spelers) uit de in aanmerking komende spelers. De andere teams probeert men zodanig in te delen dat de teams gelijkwaardig zijn. Het voordeel hiervan is dat spelers die, uit deze teams, zich minder ver ontwikkeld hebben zich aan de rest op moeten gaan trekken waardoor zij zich ook weer (sneller) ontwikkelen. De spelers die juist weer wat verder zijn moeten leren om het team te dragen en daar anderen in mee te nemen. Hierdoor wordt het verschil met het 1ste team per leeftijdsgroep ook niet zo groot en men creëert ook geen ‘afvalputje’ in het laagste team.

  §  Bij 2 teams in een leeftijdsgroep probeert men 2 gelijkwaardige teams te formeren. Dit om de zelfde reden zoals benoemd bij 3 of meer teams. Immers moet men op den duur uit deze beide teams een elftal samenstellen en heeft men er niets aan om het niveauverschil van beide teams te groot te laten worden.

  Wijze van indelen vanaf de JO13.

  §  Eender als boven. Echter zal men sneller hier van afwijken omdat men minder teams per leeftijdsgroep heeft en dat men daardoor moeilijker tot het aantal gewenste spelers van het zelfde geboortejaar per team komt. Verder wordt er naar speelplezier en het niveau gekeken om tot een sterkst mogelijk 1ste team per leeftijdsgroep te komen (Beleid DEV Doorn).