• Voetbal komt stap voor stap weer op gang

    De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn altijd snel gegaan en gelukkig gaan ze nu ook snel de goede kant op. Waar de jeugd vorige week weer kon gaan voetballen als een voorzichtige eerste stap terug naar wat eerder normaal was, kregen we ook te horen dat ook voetballers ouder dan 18 jaar weer het veld op mogen. Dit uiteraard met daaraan een aantal voorwaarden verbonden. Zo zijn ook voor hen wedstrijden nog niet mogelijk, moet er met 1,5 meter afstand worden getraind en uiteraard moet men zich aan de coronaprotocollen houden. 

    Het traininingsschema hebben we nu dan ook tijdelijk op de homepage geplaatst zodat een ieder kan zien wanneer elk team actief is.