• Op vrijdagavond 2 december heeft de tweede Train de Trainer avond plaatsgevonden. Deze keer stond vooral het breed motorisch ontwikkelen centraal.

   Breed motorisch ontwikkelen speelt vooral in op de beweegarmoede die heerst in Nederland. Er wordt nu eenmaal veel minder bewegingsonderwijs gegeven op school en de computer en socialmedia trekt als een magneet aan onze jeugd. Daardoor krijgen onze voetballers, vooral diegene die alleen aan voetbal doen, een vrij eenzijdige opleiding en belasting.

   Dit kan leiden tot overbelasting op late leeftijd, een eenzijdige motorische ontwikkeling, en vroegtijdige stop met voetbal.

   Door breed motorisch opleiden kan men met een langere weg ook uiteindelijk het zelfde doel bereiken bij het voetbal, echter wordt het lichaam minder eenzijdig belast en is daardoor beter in balans. Het men voorkomt ook blessures daardoor. Natuurlijk is het beoefenen van een andere sport hierbij ook erg goed voor deze balans maar dat is niet voor iedereen weggelegd.

   In het praktijkgedeelte heeft Mark (coördinator Laagbouw) daarna laten zien hoe men deze oefeningen makkelijk kunt toepassen en te combineren zijn met voetbaltechnische zaken. En het plezier bij de uitvoerende trainers was er niet minder om.

   Bij het tweede gedeelte, gegeven door Jos van Maurik (coördinator Middenbouw), stond het partijspel 4 tegen 4 centraal. Met een aantal voorbeelden werd er duidelijk gemaakt dat het 4 tegen 4 partijspel uitstekend geschikt is om spelers op te leiden en men zaken wedstrijdecht kan benaderen.

   Verder werd inzichtelijk gemaakt welke zaken dit partijspel kunnen beïnvloeden. Door variatie in de partijspellen te stoppen ontstaat ook een vorm van breed motorisch en voetbaltechnisch ontwikkelen. En door meer variatie hierin te leggen blijft het ook leuk en uitdagend voor de spelers.

   Al met al een leuke, leerzame avond waarop de trainers maar ook de coördinatoren op terug kunnen kijken. Bedankt alle aanwezigen voor de komst, enthousiaste inzet, en gezelligheid!