• Het bestuur van DEV Doorn nodigt al haar leden uit voor het digitaal bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 27 januari 2022 om 20.00 uur.

  Op de agenda staan de volgende onderwerpen
  1. Notulen vorige vergadering d.d. 13 oktober 2021 - ter vaststelling
  2. Aanschaf nieuwe kleding en financiering hiervan - ter besluitvorming
  3. Tweede kunstgrasveld – ter informatie
  4. Aanschaf LED-verlichting – ter besluitvorming

  Wil je erbij zijn? Stuur dan uiterlijk 26 januari een mail naar secretaris@devdoorn.nl en dan ontvang je de eventuele stukken en op de dag zelf een link om online via Teams mee te doen.

  Graag tot de 27e.
  Met vriendelijke groet,
  Bestuur DEV Doorn