• Pepijn de Vette en Roland Holdinga gaan stoppen

  Beste leden, ouders/verzorgers en supporters,

  Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben voorzitter Pepijn de Vette en secretaris Roland Holdinga aangekondigd aan het eind van het seizoen 2020-2021 hun functie als bestuurder bij DEV Doorn neer te leggen. Beide heren hebben met heel veel plezier, enthousiasme en inzet gedurende de afgelopen drie jaren hun functie uitgevoerd en kijken dan ook nu al met heel veel genoegen terug op hun bestuursperiode. 

  Afgelopen jaar zijn Martin Taal, Christian Sorensen en Reinold Hofsink al toegetreden tot het bestuur met daarin de portefeuilles penningmeester, sponsorzaken en organisatorische zaken.  Met veel enthousiasme zijn zij direct samen met al de commissies aan de slag gegaan en daar hebben we als club nu al heel veel plezier van. 

  Naast Martin, Christian en Reinold zoeken we nu 2 nieuwe bestuursleden die de rol van voorzitter en secretaris voor aankomend seizoen willen gaan invullen. Je hoeft zeker niet veel verstand te hebben van voetballen of zelf goed tegen een bal te kunnen trappen om toch een uitstekend bestuurder voor DEV Doorn te kunnen zijn. Dat hebben Pepijn en Roland beiden de afgelopen jaren wel bewezen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we nog een vrouwelijke bestuurder in het mannenbolwerk wat voetbal traditioneel gezien nog steeds een beetje is in ons bestuur mogen verwelkomen. Wie durft de handschoen op te pakken?

  Natuurlijk zullen Pepijn en Roland zorgen voor een goede overdracht en zijn ze nog met raad en daad beschikbaar als daar aanleiding voor is. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere bestuursleden Martin, Christian en Reinold. 

  Heb je interesse en/of wil je eens praten wat de functies inhouden? Meld je dan eerst even via info@devdoorn.nl omdat rechtsreeks spreken op de club natuurlijk nog niet kan.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur