• De laatste tijd zijn er wat personele verschuivingen geweest bij DEV Doorn. Daarom hebben wij dit overzicht gemaakt bij wie je waarvoor terecht kunt.

  Bestuur

  1. Casper Polak is onze voorzitter. Helaas is hij genoodzaakt om voorlopig een stap terug te doen. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door Jolanda en Martin, het mailadres voorzitter@devdoorn.nl linkt door naar Jolanda. 
  2. Jolanda Smits runt het secretariaat van DEV Doorn en houdt zich bezig met de communicatie. Mails die verstuurd worden naar info@devdoorn.nl of secretaris@devdoorn.nl komen bij haar terecht. Let op: dit is dus wat anders dan het wedstrijdsecretariaat waar wedstrijden worden ingepland. Zij maakt agenda’s, verslagen en actielijsten voor de bestuursvergaderingen en de tweejaarlijkse Algemene Leden vergadering. Ook verstuurt zij regelmatig een nieuwsbrief naar alle leden, maakt persberichten en houdt tussen de bedrijven door Facebook en Instagram van DEV Doorn bij. Via haar kun je artikelen op de website laten plaatsen.  
  3. Martin Taal is onze penningmeester en is te bereiken via penningmeester@devdoorn.nl. Wil je iets financieels weten over DEV Doorn, heb je vragen over de contributie, wil je iets voor DEV Doorn doen en wil je weten of daar budget voor is? Zoek contact met Martin. 
  4. Lonneke Mulder moet nog officieel aangesteld worden door de ALV van 10 mei, maar draait nu al mee. Zij is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de kantine en de bar. Lonneke maakt de planning welke teams wanneer bardienst hebben en informeert hen daarover. Met de barcommissie bestaande uit een groep zeer trouwe en enthousiaste vrijwilligers regelt zij de inkoop en de barbezetting voor de zaterdagmiddagen, trainingsavonden en voor speciale evenementen. Wil jij iets organiseren bij DEV Doorn en heb je barbezetting nodig, zoek dan contact met haar via lonneke_mulder@hotmail.com. Ook pakt ze samen met deze commissie het verder verbeteren van de kantine en bar op. Het clubhuis moet echt een clubthuis gaan worden.

   Soms komt het voor dat er iets niet helemaal goed gaat met de barbezetting door teams op de zaterdagochtend, zoek dan ook even contact met haar. Nieuw is dat Lonneke ook de portefeuille vrouwen- en meisjesvoetbal onder haar hoede krijgt. Deze tak is het laatste jaar enorm gegroeid en om te zorgen dat de groei zich doorzet zowel kwantitatief als kwalitatief, moet dit geborgd zijn in het bestuur.   

   5. Ad Spee wordt net als Lonneke officieel aangesteld tijdens de ALV van 10 mei. Hij houdt zich bezig met de hele accommodatie en zal nauw samen werken met Lonneke voor wat betreft de kantine en met Bart van de Brink en zijn fantastische onderhoudsteam voor de klussen en het onderhoud in en rondom het pand en de velden. Ad is te bereiken via adspee@hotmail.com of 06 33131241. 

   Technische zaken/wedstrijdzaken
  1. Michel van Aken is ons hoofd opleidingen/technisch manager die alles omtrent trainers en trainingen coördineert. Zo plaatst hij in overleg nieuwe leden, maakt jaarlijks samen met de trainers/coaches teamindelingen en begeleidt en leidt trainers op. Overigens doet hij dit niet alleen, maar samen met Mark Sluis, Jos van Mourik en Ebo Ebens. Mark coördineert de onderbouw (mini t/m O10), Jos de middenbouw (O11 en O12), Michel alles wat daarboven zit en Ebo regelt alles voor het vrouwen- en meisjesvoetbal. Trainers uit de onder-, midden- en bovenbouw of vanuit de meisjesteams kunnen met vragen bij hun eigen coördinator terecht. Jos is te bereiken via josvanmaurik@gmail.com of 06 40874991, Mark via mark_sluis@live.nl of 06 42266609, Michel via michelvanaken@devdoorn.nl of 06 13261022 en Ebo via eboebens@icloud.com of 06 14454934.

   Naast bovenstaande is Michel ook zelf trainer van de JO17-1 en hij is betrokken bij de organisatie van de Voetbalschool. Goed om te weten is dat Michel NIET het aanspreekpunt is voor zaken als kleding, materiaal, kantinediensten en dergelijke. Dit zijn onderwerpen waar hij wel vaak op wordt aangesproken, maar die bij anderen liggen. 

  2. Ruud de Bruin runt het wedstrijdsecretariaat en is te bereiken via wedstrijdsecretaris@devdoorn.nl. Hij plant wedstrijden in en wijst teams kleedkamers en velden toe. Heb je daar vragen over of moet een wedstrijd verzet worden, stuur Ruud een mail. Een uitzondering is er voor doordeweekse wedstrijden. Die plant Michel van Aken in, omdat hij zicht heeft op het trainingsprogramma en weet waar ruimte is en waar geschoven kan worden.   

  3. Roland Holdinga is de scheidsrechterscoördinator van DEV Doorn. Hij heeft een groep scheidsrechters onder zijn hoede en plant in wie welke wedstrijd fluit. Heb je daar vragen over, komt een scheidsrechter niet opdagen of wil je zelf graag fluiten, zoek dan contact met Roland via ledenadministatie@devdoorn.nl. Roland runt ook de ledenadministratie. Wijzigingen in je lidmaatschap of contactgegevens kun je aan hem doorgeven via ditzelfde mailadres.

   Overige staf

  4. Sponsorzaken: de sponsorcommissie onderhoudt contact met nieuwe en bestaande sponsoren. Zo regelt deze groep afspraken met sponsors, de sponsorborden langs het hoofdveld en al het andere wat sponsors voor DEV Doorn willen doen. Wil jij DEV Doorn sponsoren, heb je tips voor nieuwe sponsors geef dit door via sponsorzaken@devdoorn.nl Hier kun je ook terecht met vragen over het sponsoren van kleding en dergelijke. 

  5. Materialen en kleding: Christian Sorensen is onze materiaalman. Heb je vragen over de tenues (behalve vragen over de sponsoring van kleding) of voetbalmaterialen zoals voetballen, hoekvlaggen, trainingsattributen, vlaggen voor grensrechters of scheidsrechtersfluitjes zoek contact met hem Christian via sorensenchristian@hotmail.com of 06 14917310. Hij kan regelen dat materialen vervangen of hersteld worden en eventuele tekorten aanvullen.

  6. Activiteiten: voor de jeugd regelt de jeugdactiviteitencommissie door het jaar heen evenementen zoals het Glow in the dark toernooi in de winter en de jeugdslotdag aan het einde van het seizoen. Ook regelen zij dat bij elke thuiswedstrijd van DEV Doorn een jeugdteam aanwezig is met een pupil van de week. Zij zijn te bereiken via jeugd@devdoorn.nl De Voetbalschool organiseert voor de jeugd in elke vakantie voetbalvakantiedagen. Meer informatie daarover is hier te vinden www.devdoorn.nl/voetbalschool.

   Activiteiten voor senioren zoals het oliebollentoernooi of een kaartavond worden opgepakt door een paar enthousiaste leden, maar vooral door het bestuur naast de reguliere werkzaamheden. Het jammere is dat we hierdoor niet veel kunnen doen voor de senioren en bijvoorbeeld een Nieuwjaarsreceptie of ouderkindtoernooien niet doorgaan. Het streven is om hier ook een activiteitencommissie voor op te richten die op regelmatige basis meer events optuigt.