• Wijzigingen doorgeven?

    Bij wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer of andere relevante gegevens, dient u dit door te geven aan de ledenadministratie (secretaris@devdoorn.nl). Het is van groot belang uw persoonlijke gegevens actueel te houden.

    U kunt uw gegevens ook zelf aanpassen via de app als u werkt met de Voetbal.NL app